clasa A

Materiale Solide,hartie,lemn, textile, cauciuc, paie. Se folosesc stingatoare cu APA,PULBERE,SPUMA

clasa B

Materiale Lichide, benzina, ulei, petrol, alcool, vopsea. Se folosesc stingatoare cu APA, PULBERE,CO2,SPUMA

clasa C

Gaze, metan, hydrogen, propan, acetilena .Se fosolesc stingatoare cu PULBERE,CO2,

clasa D

Metale, litiu,aluminiu,potasiu,sodium, magneziu,etc. Se folosesc stingatoare cu PULBERE

clasa E:

Incendii care implică riscuri de natură electrică. Exemple: întrerupătoare, motoare, transformatoare.

Menţionăm că E nu este o clasă de incendiu conform SR-EN, dar se poat folosi stingatoare cu PULBERE,CO2

clasa F:

Incendii care implică medii de gătit (uleiuri și grăsimi) in aparate pentru gatit BUCĂTĂRII: uleiuri și grăsimi vegetale sau animale, in aparatele de gatit

 

CRITERII DE AMPLASARE

 

 

Distanța între stingător și un focar posibil reprezintă drumul parcurs efectiv pentru folosirea stingătorului avându-se în vedere: separațiile, amplasamentul ușilor, coridoarelor, stâlpilor și al spațiilor de depozitare sau eventualelor împrejmuiri. Distanța de la locul de amplasare la cel mai important focar posibil în perimetrul suprafeței protejate nu trebuie să depășească 15m în cazul focarelor din clasa B sau de 20m în cazul focarelor din clasele A, C și D de incendiu. Distanța minimă de amplasare față de eventuale focare posibile din zona protejată nu trebuie să fie mai mică de 2m pentru a evita ca el însuși să fie afectat de incendiu.

Amplasarea stingătoarelor de incendiu se va face de-a lungul căilor de acces la o înălțime de cel mult 1,4m față de podea pentru un acces adecvat și o manevrare comodă. Înălțimea este măsurată de la partea superioară a corpului stingătorului. Nu trebuie să împiedice accesul și evacuarea în și din zona protejată. Fixarea stingătorului în locurile destinate trebuie să permită desprinderea ușoară în caz de incendiu. În cazul stingătoarelor transportabile, pentru a nu favoriza răsturnările accidentale, acestea trebuie păstrate în poziție cât mai apropiată de verticală, în nici un caz sprijinite pe roți, pentru a fi mai ușor și rapid de manevrat în situația unei intervenții. Se va evita amplasarea stingătoarelor în zone joase sau direct pe podea pentru a elimina riscul coroziunilor din cauza unor eventuale scurgeri sau depuneri de agenți corozivi, precum și răsturnarea accidentală sau folosirea în alte scopuri.

IDENTIFICAREA STINGĂTOARELOR

CULOAREA: identificarea produsului de stingere se face prin marcarea unei zone de pe corpul stingătorului printr-o anumită culoare cu o suprafață minimă de 10% din aria recipientului. Suntrecomandate utilizarea unor zone cu următoarele culori: ALBASTRU pentru apă; GALBEN pentru spumă; ALB pentru pulberi; NEGRU pentru dioxid de carbon; VERDE pentru înlocuiotori de haloni.

MARCAREA se face cu inscripții strict necesare și cu pictograme de utilizare, fiind divizată în 5 zone:

Zona 1: trebuie să cuprindă cuvintele ”STINGĂTOR DE INCENDIU”, tipul de produs de stingere și încărcătura nominală, performanța pe focare;

Zona 2: trebuie să cuprindă informații referitoare la instrucțiunile de utilizare evidențiate cu pictograme, fiecare cu o explicație;

Zona 3: trebuie să cuprindă informații referitoare la orice restricții sau pericole de utilizare, în particular în legătură cu toxicitatea și riscul electric;

Zona 4: trebuie să conțină o instrucțiune pentru reîncărcare, pentru verificarea periodică, identificarea produsului de stingere (dacă este cazul a gazului propulsor), codul de model, domeniul de temperatură, avertisment privind riscul de îngheț (pentru cele pe bază de apă) și o referință asupra standardului european;

Zona 5: trebuie să cuprinsă numele și adresa producătorului și/sau a furnizorului, precum și anul de productie.

ÎNTREȚINERE ȘI VERIFICARE

Întreținerea se face periodic cu respectarea recomandărilor producătorului. Între intervalele prevăzute pentru verificări periodice, se pot realiza, prin sondaj, verificări ale funcționării corecte a stingătoarelor, realizând cu această ocazie și instruirea personalului de pe locurile de muncă. Acest tip de verificări urmăresc: starea de funcționare și funcționarea corectă, existența, amplasarea și starea de integritate, evitând astfel nefuncționarea lor ulterioară.

MANEVRAREA STINGĂTOARELOR

1. Se deblochează stingătorul trăgând de inelul de siguranță

2. Se prinde cu mâna furtunul de refulare (când există), se apasă pârghia de acționare și se îndreaptă jetul agentului de stingere spre baza flăcărilor.

3. Se alternează mișcarea de refulare (dreaptastânga) pe întreaga lățime a focarului pentru acoperirea întregii suprafețe incendiate

ECHIPAREA CONSTRUCTIILOR CU STINGATOARE

Numărul orientativ de stingătoare pentru unele categorii de construcții, pentru care nu sunt elaborate reglementări specifice, este prevăzut de anexa 6 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu OMAI nr. 163 din 2007.

Categorii de construcții Număr minim de stingătoare

Clădiri administrative: 1 buc / 300mp

Sedii ale administrației publice centrale și locale;

Sedii de fundații, organizații neguvernamentale, asociații, agenții etc;

Sedii de birouri.

Clădiri comerciale: 1 buc / 200mp

Comerț alimentar și nealimentar;

Magazine generale;

Alimentație publică: braserii, restaurante și altele asemenea;

Spații și încăperi destinate serviciilor.

Clădiri de locuit (recomandare): 1 buc / nivel / apartament

Blocuri;

Locuințe unifamiliale.

Clădiri civile cu funcțiuni mixte: 1 buc / 300mp

Comerț, birouri, reuniuni.

Alte amenajări: 1 buc/150MP

Circuri mobile, Scene și tribune amenajate provizoriu în aer liber;

Studiouri de radio, televiziune, îndeosebi cu public.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact rapid

SC BRASTING SRL

Telefon: 0268.258.416
Mobil 1:
0721.334.514
Mobil 2: 0740.210.006

E-mail: brasting@brasting.ro

Autentificare

Social media